Varför välja Prostatype?

Cancer är en genetisk sjukdom. Att som behandlade läkare ta hjälp av den enskilde patientens gener för att få en bild över riskprofilen är för många urologer redan en självklarhet.

Prostatype är ett genetiskt test som används av många urologer för att få en bättre bild av patientens riskprofil vid prostatacancer. I USA har liknande prognostiska biomarkörer som Prostatype använts i klinisk praxis i över 15 år och ingår i de nationella riktlinjerna från NCCN. Produkterna är också täckta av Medicare och privata försäkringsbolag.

I Sverige har användningen av Prostatype ökat år för år och används främst för patienter med låg eller intermediär risk (Gleason 3+3, 3+4, 4+3). I vissa fall används testet även för patienter med en Gleason-score på 4+4.

En svårbedömd cancer

Prostatype är ett viktigt verktyg för att undvika överbehandling vid prostatacancer, vilket är ett känt problem i hela västvärlden. Att avgöra om en patient ska genomgå en radikal behandling eller inte är en svår bedömning, där man måste väga den potentiella nyttan av behandlingen mot risken för livslånga biverkningar som impotens och inkontinens.

Prostatype hjälper till att undvika överbehandling genom att identifiera vilka patienter som faktiskt behöver en radikal behandling. Prostatype är ett objektivt prognostiskt test där dagens subjektiva kliniska verktyg som Gleason-gradering och tumörstadiet balanseras då de genetiska uttrycken kombineras med övrig klinisk information. 

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Prostatype ger säkrare svar

För att undvika överbehandling och hitta de patienter som har en aggressiv form av cancer som kräver behandling, behövs verktyg som kan ge en korrekt prognos. Prostatype är resultatet av många års forskning vid Karolinska Institutet och hjälper till att skilja mellan aggressiv och icke-aggressiv prostatacancer. Utöver att visa cancerns aggressivitet ger testet också en prognos för patientens överlevnad.

Genom att använda Prostatype blir det enklare att få säkra svar på om prostatacancern kräver behandling eller inte. Eftersom prostatacancer är en genetisk sjukdom är det viktigt att inkludera den genetiska pusselbiten för att säkerställa att beslutsunderlaget inför diskussionen med patienten är komplett.

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Läs mer om prostatacancer på Cancerfondens hemsida.