Beställ Prostatype

Det finns två olika sätt att gå till väga för att beställa ett Prostatype gentest:

  • Kontakta någon av de urologmottagningar som vi samarbetar med.
  • Fyll i beställningsblanketten och posta direkt till oss. Prata gärna med vår urologisjuksköterska innan, om du har medicinska frågor om Prostatype.

Kontakta urologmottagningar

Ta kontakt med någon av de urologmottagningar som finns på vår kontaktsida. Dessa urologer vet hur ni tillsammans beställer testet och har patientinformation på deras mottagning, där beställningsblanketten finns inkluderad. Denna fyller ni i tillsammans och postar till oss.

Fyll i beställningsblankett

Fyll i beställningsblanketten nedan. Observera att det är mycket viktigt att alla fält är ifyllda för att vi skall kunna utföra gentestet. Har du ej alla uppgifter så kan du ta kontakt med din kontaktsjuksköterska som kan hjälpa dig.

När du fyllt i alla fält så skriver du ut blanketten, signerar den och postar den till nedanstående adress.

En av våra urologer som vi har samarbete med kommer att meddela dig testresultatet via telefon. Ni kommer även att diskutera testets innebörd och resonera om nästa steg beroende på testresultatet. 


Prostatype gentest kostar 19 900 kr, vilket bekostas av dig som patient. När biobanken mottagit dina biopser får du svar efter cirka 4 veckor via din läkare. Därefter skickas en faktura till dig. Om analysen inte går att genomföra så betalar du såklart ingenting. 

Vad är Prostatype gentest?

Att prognostisera prostatacancer är som att lägga ett pussel där vissa bitar saknas. Även erfarna läkare kan ha svårt att med säkerhet bedöma hur farlig en cancer är och vilken behandling som är bäst. Det är därför viktigt att använda sig av verktyg som kan ge ett mer tillförlitligt svar.

Prostatype gentest ger dig och din läkare ett säkrare beslutsunderlag. Genom att analysera genuttrycken i tre gener som är starkt kopplade till aggressiv prostatacancer kan testet ge en tydligare bild av cancerns aggressivitet. Detta gör det lättare att avgöra om behandling är nödvändig eller om regelbundna kontroller är tillräckligt.

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla patienter behöver behandlas för prostatacancer. För vissa kan aktiv monitorering vara tillräckligt för att säkerställa att cancern inte utvecklas på ett farligt sätt. Genom att använda Prostatype kan du få en bättre förståelse för din cancers aggressivitet och därmed fatta ett mer informerat beslut om behandling.

Prostatype gentest ger dig och din läkare en mer objektiv och säker bedömning av din prostatacancer. Det ger dig trygghet i att du får rätt behandling, oavsett om det är aktiv monitorering eller om en mer aggressiv behandling krävs. Ta kontroll över din prostatacancer med Prostatype.

Prostatype tar cancerns genetiska fingeravtryck genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsin) som redan tagits i samband med diagnosen. Detta kombineras med övrig information från din diagnos (PSA-värde, Gleasonsumma och tumörstadie) och en så kallad P-Score räknas fram. P-Score ger ett mått på hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är, vilket underlättar valet av optimal behandling.

Resultatet blir en viktig pusselbit och ett värdefullt underlag både för läkare och patient i samtalet om hur man ska gå vidare.

Så tar vi fram ett P-score

Vi använder oss av redan tagna biopsier och från dessa analyseras tre cancercellgener (IGFBP3, F3 och VGLL3)1, 2. Resultatet kombineras med PSA, Gleasonsumma och tumörstadiet3. Detta genererar ett värde (P-score) som ger både dig och din urolog ett unikt stöd i valet av behandling.

1 Peng et al., 2014 (1) (2)
2 Peng et al., 2016
3 Li et al., 2018

Vad ingår när jag köper Prostatype testet?

  • Diskussion med vår urologisjuksköterska om du är en lämplig kandidat för Prostatype
  • Genanalys av dina biopsier som inhämtas och bearbetas av patolog på biobank
  • Generering av P-score där 6 st parametrar (3 genuttryck samt 3 kliniska parametrar) matas in i vår algoritm
  • En utskriven P-score rapport där du får en siffra över din riskprofil
  • En samlad bedömning av din prognos samt vägledning i valet om behandling av erfaren urolog

Information för patienter

Prostatype finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer.

Det är inte nödvändigt att genomföra ett nytt vävnadsprov då man använder sig av det redan existerande prov som använts för att ställa diagnosen prostatacancer.

Du har fått diagnosen prostatacancer.

Du beställer Prostatype gentest för att få ett mer träffsäkert resultat samt för att kunna öka beslutsunderlaget kring nästa viktiga steg.

Redan tagna biopsier ifrån prostatan skickas på analys.

Du får tillsammans med din urolog ett resultat på gentestet och ni kan nu med större träffsäkerhet avgöra om cancern behöver behandlas eller om det räcker med att följa cancern med så kallad aktiv monitorering.

Vill du veta mer om Prostatype?

Här hittar du information om hur du kontaktar oss i olika ärenden och bokar rådgivning om du vill veta mer om Prostatype gentest och P-score.

073-098 52 76 anna.stenborn@prostatypegenomics.com