Prostatacancer: strålning eller operation?

Idag är de verktyg som används inom vården för att diagnostisera prostatacancer bristfälliga och ger inte en fullständig bild av prognosen för varje individ. Detta leder till osäkerhet kring vilken behandling som är lämplig och resulterar ofta i överbehandling av patienter. För att avgöra om en patient med prostatacancer bör genomgå strålning eller operation, eller om andra alternativ som hormonterapi eller kemoterapi är mer lämpliga, behövs en noggrann bedömning av risken.

Vad är det då som Prostatype gentest egentligen gör?

Prostatype gentest ger patienten och läkaren en mer tillförlitlig bedömning av om behandling behövs eller inte. Om testet visar en låg risk för aggressivitet kan man oftast välja att följa cancern med regelbundna kontroller. Om testet visar en hög risk står valet oftast mellan strålning eller operation. Ju mer exakt prognos man har, desto bättre kan man välja den optimala behandlingen.

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Står du inför det svåra valet mellan strålning eller operation?

Vi förstår att det kan vara ångestfyllt och oroligt när man står inför beslutet om prostatacancerstrålning eller operation. Om du funderar på att ta Prostatype gentest för att få ytterligare information och bättre kunna avgöra vilken behandling som kan vara bäst för dig, rekommenderar vi starkt att du gör testet. Kanske är båda alternativen onödiga för just dig.

Du kan vända dig till en av de kliniker som finns listade på vår hemsida, eller kontakta oss direkt om du önskar hjälp på vägen. Vi finns här för att stödja dig i ditt svåra beslut.

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Läs mer om prostatacancer på Cancerfondens hemsida.