Prostatatest hemma

Går du i tankarna på att det vore bra att få koll på ditt PSA-värde? Har du rent av känt av en del tecken på att det skulle kunna vara något med prostatan som inte stämmer? Hur som helst så kan man idag till och med göra ett prostatatest hemma.

Som det ser ut i dagsläget så är PSA-prov inget man får rutinmässigt på vårdcentralerna runt om i landet utan då får du ringa din vårdcentral och beskriva att du misstänker något och vill boka en tid för undersökning och provtagning.

Innan du överväger ett PSA-prov bör du läsa broschyren ”Om PSA-prov för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede” som finns på cancercentrum.se.

Rutinmässig provtagning för alla män

Man kanske kan tycka att PSA-testning borde vara en rutinmässig provtagning på alla män eftersom prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Utmaningen med PSA-testning är att det är en ospecifik biomarkör.

Det är allmänt känt inom sjukvården att man behandlar alltför många patienter med prostatacancer vilket många gånger tyvärr resulterar i livslånga biverkningar som impotens och inkontinens. Det försämrar förstås patientens och anhörigas livskvalitet på ett mycket negativt sätt. Det är också detta som är skälet till att Socialstyrelsen inte har infört PSA-testning i rutin inom svensk sjukvård.

Har man drabbats av prostatacancer så bör man ha i åtanke att de provtagningar och undersökningar som vården utför inte är helt tillförlitliga när det avser din prognos. De är faktiskt bristfälliga i att särskilja hur aggressiv eller icke-aggressiv cancern är i ditt specifika fall. Möjligen är cancern så pass ofarlig att du inte kommer att behöva behandlas utan klarar dig med regelbundna kontroller hos sjukvården.

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Prostatatest hemma, är det tillförlitligt?

Har man utfört ett prostatatest hemma som visar på förhöjda värden gör du klokt i att gå vidare och besöka en läkare för närmare utredning. Visar det sig att ditt förhöjda PSA-värde beror på prostatacancer så vill vi göra dig uppmärksam på att utreda din sjukdom ytterligare en nivå så att du får en så optimal prognos som möjligt vilket du förstås gör hos en specialist inom urologi.

Prostatype hjälper dig att får reda på hur aggressiv din prostatacancer är. Kontaktuppgifter till läkare som tillhandahåller Prostatype hittar här. Du behöver inte ta något nytt vävnadsprov för att kunna analysera dina celler med hjälp av Prostatype. Testet utförs på det vävnadsprov som du redan tagit i samband med din diagnos.

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Läs mer om prostatacancer på Cancerfondens hemsida.