Att få diagnosen prostatacancer – vikten av Prostatype

Att få diagnosen prostatacancer kan vara överväldigande och påverka både den drabbade och deras anhöriga. Frågor om varför det drabbade just mig och hur framtiden kommer att se ut kan vara svåra att hantera. I en sådan situation är det viktigt att ha stöd och förståelse från ens omgivning.

När det kommer till den medicinska aspekten är det önskvärt att ha en god kommunikation med sin läkare. Det är viktigt att som patient vara informerad om att Prostatype finns tillgängligt. Prostatype ger en oberoende och exakt riskbedömning av cancerns aggressivitet, vilket är en viktig del av beslutsprocessen kring om man bör genomgå radikal behandling eller inte.

Bakgrunden till Prostatype är att forskare som grundade företaget identifierade ett vanligt och svårt problem i sin kliniska vardag.

Hur kan man som läkare säkert skilja aggressiv cancer från icke-aggressiv cancer?

Prostatype är en viktig pusselbit för att kunna avgöra om en patient behöver behandling eller om regelbundna kontroller är tillräckligt. Genetiken spelar en avgörande roll för att få en klar bild av patientens situation.

Det är viktigt att ta hänsyn till den genetiska komponenten för att undvika osäkerhet och överbehandling. Många patienter opereras eller strålas helt i onödan, vilket kan leda till negativa biverkningar som impotens och inkontinens. Prostatype är ett kvalificerat gentest utvecklat av forskare kopplade till Karolinska Institutet i Stockholm. Det identifierar cancerstamceller på ett sätt som gör det möjligt att skilja mellan aggressiv och ofarlig cancer på ett säkrare sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att endast en mycket liten andel av patienter i låg- och mellanriskgruppen faktiskt riskerar att avlida av prostatacancer. Många läkare har insett fördelarna med att använda Prostatype för att ge sina patienter en mer träffsäker prognos. Genom att använda Prostatype kan man få en bättre förståelse för patientens prostatacancer och fatta säkrare beslut om behandling.

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Få en mer exakt prognos för din prostatacancer med Prostatype

Det är viktigt att säkerställa att korrekt och objektiv information används i vården för att ge patienterna bästa möjliga vård. Prostatype är ett värdefullt verktyg som ger en mer exakt prognos för prostatacancer. I Sverige är det tyvärr vanligt att patienter överbehandlas, vilket leder till onödigt lidande för både patienter och deras anhöriga.

Genom att använda Prostatype gentest kan man undvika överbehandling för de patienter vars cancer kanske aldrig skulle utvecklas till en farlig form. Samtidigt fångar testet också upp de patienter som har en mer aggressiv form av cancer och där operation eller strålning är motiverat. Detta ger en mer individualiserad och skräddarsydd behandling för varje patient.

Prostatype är ett enkelt test som ger värdefull information om prostatacancern. Genom att använda detta test kan man undvika onödig överbehandling och samtidigt fånga upp de patienter som behöver mer aggressiv behandling. Läs gärna mer om testet, eller kontakta oss, eller någon av de urologkliniker som finns listade på vår hemsida.

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Läs mer om prostatacancer på Cancerfondens hemsida.