Prostatacancer från A till Ö

Utöver de känslomässiga och fysiska reaktionerna kan en cancerdiagnos ge upphov till många frågetecken. Inte minst när det gäller alla svårtydda läkartermer. Här har vi samlat en förklaring över de vanligaste begreppen som rör prostatacancer.

A

Aktiv monitorering: Om prostatacancern bedöms vara en lågrisktumör kan det räcka med att gå på regelbundna kontroller cirka var sjätte månad för att hålla cancern i schack. Om tumören börjar växa får du behandling.

Androgener: Manliga könshormoner som gör testosteronet mindre verksamt utan att minska kroppens produktion av testosteron.

Anestesi: Utan känsel, bedövning.

Anlagetika: Läkemedel för smärtbehandling.

Asteni: Den medicinska termen för orkeslöshet, långvarig kraftlöshet, matthet eller muskelsvaghet.

Atypi: En avvikelse från det normala.

B

Biopsi: En undersökning där små bitar av vävnaden på prostatan tas för att undersökas i mikroskop. Vävnadsprovet utförs med en biposinål och det är vanligt att ta mellan 8-12 prover.

C

Cystoskopi: En undersökning av urinblåsan och urinröret. Det är vanligt att genomgå en cystoskopi om man har blod i urinen, urinläckage eller ont när man kissar.

Cytostatika: En grupp läkemedel som används för att bota cancer eller bromsa sjukdomsförloppet. Kallas även för kemoterapi. Tidigare har detta läkemedel ofta kallats för cellgifter.

Cystit: Smärtsamt urinblåsesyndrom. När bakterier kommer in i urinblåsan kan du få en urinvägsinfektion som även brukar kallas för blåskatarr.

D

Diagnostiserad: En konstaterad sjukdom.

Disseminerad: Spridd.

E

Epidemiologi: Studier av sjukdomars utbredning geografiskt, i olika åldrar etc. Kunskaperna används sedan för att skapa metoder för att förebygga sjukdomar och ohälsa.

Epikris: Sammanfattning av sjukdomsfall i patientjournal.

Expektans: Avvaktande med behandling eller åtgärd.

G

Gleasonvärde: Gradering av cancercellens utseende och aggressivitet. Gradering utgår från specificeringsgraden i körtelstrukturerna, eller storleksförändringen jämfört med det normala. Ju högre gleasonssumma, desto mer aggressiv cancer.

H

Hematuri: Blod i urinen.

Hormonrefraktär: Prostatacancer som förlorat känsligheten för testosteronhämning och inte svarar på hormonbehandling.

I

Inkontinens: Urinläckage som uppstår vid olika tillfällen, oförmåga att hålla tätt.

Intramuskulärt: Injektion i en muskel.

Intravenöst: Injektion i en ven.

K

KAD: Kateter via urinröret som hålls kvar i blåsan med vätskefylld ballong.

Kastrering: Medicinsk hämning av könshormoner eller bortopererade könskörtlar, testiklar eller äggstockar.

L

Laparoskopi: Titthålsingrepp i magen. Kirurgen arbetar med titthålsinstrument genom små hål i magen.

Laserbehandling: Behandling av koncentrerad ljusstrålning.

Libido: Lust.

M

Metastas: Dottertumör.

Modaliteter: Behandlingstyper.

Monoterapi: Behandling med enbart ett läkemedel.

Mortalitet: Antal döda i förhållande till skadade.

N

Naturalförlopp: Förlopp av obehandlad sjukdom.

Nykturi: Behov av att urinera på natten.

O

Onkolog: Specialistläkare som är specialiserad på cancersjukdomar och behandling med strålning och läkemedel.

P

Palliativ vård: Vård som kan förebygga och lindra symtom.

Patolog: Läkare som är specialist på att analysera vävnadsprover.

Perineum: Området mellan ändtarmen och pungen.

Progesteron: Kvinnligt hormon.

Proktit: Inflammation i slemhinnan i ändtarmen.

Prostatahypertrofi: Förstoring av prostata.

Prostatektomi: Bortopererande av hela prostatan.

PSA: Prostataspecifikt antigen, äggviteämne som produceras av prostata.

R

Rektalpalpation: När en läkare känner med ett finger i ändtarmen.

Recidiv: Återfall.

Remission: Kortvarig eller tillfällig förbättring av sjukdomstillstånd.

S

Scintigrafi: Undersökning med radioaktivt spårämne.

Screening: Metod att söka efter sjukdom hos friska individer.

Second opinion: Ytterligare bedömning av en annan läkare.

Seeds: Radioaktiva frön som förs in i prostatan.

Sfinkter: Ringmuskel.

Strålbehandling: Behandling med joniserande strålning.

Suprapubisk kateter: Kateter i urinblåsan via bukväggen.

Symtomatologi: Sjukdomsyttring i form av besvär.

T

Terapiform: Behandlingsform.

Testosteron: Manligt könshormon.

Transuretralt: Ingrepp genom urinröret.

U

Ultraljud: Metod för undersökning och avbildning av organ.

Uremi: Urinförgiftning.

Uretär: Urinledare.

Urolog: Specialist på urinvägarnas kirurgiska sjukdomar.

V

Vesicula seminali: Sädesblåsa.

Ö

Ödemtendens: Vätskesvullnad.

Östrogen: Kvinnligt könshormon.

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Källa: Prostatacancerförbundet, 1177