Om Prostatype Genomics

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Överbehandling av prostatacancer, som kan leda till livslånga biverkningar, är ett välkänt problem i Sverige och i västvärlden. Samtidigt är det viktigt att identifiera de patienter som har en aggressiv form av cancer för att kunna erbjuda rätt behandling. Prostatype hjälper läkare och patienter att fatta korrekta behandlingsbeslut för personer med prostatacancer. Genom att minimera över- och underbehandling kan livskvaliteten för patienterna förbättras och resurser sparas inom hälso- och sjukvården.

Prostatype Genomics är ett publikt bolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan 2020. Företaget har kontor i Solna, Sverige, Valencia, Spanien och Denver, Colorado, USA. Tillverkningen av Prostatype sker i Berlin, Tyskland.

Prostatype är en CE-märkt produkt sedan 2016 och har kommersialiserats på utvalda marknader i Europa sedan 2022. Prostatype Genomics är certifierat enligt ISO 13485. Företaget har ett eget forskningslaboratorium i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Företagets huvudkontor är beläget i Solna.

Prostatype Genomics bedriver aktiv forskning och utveckling inom området prostatacancer och investerar kontinuerligt i studier och produktutveckling. Företaget har genomfört ett stort antal studier för att utveckla och validera Prostatypes noggrannhet vid användning för patienter med konstaterad prostatacancer, särskilt för patienter med låg eller intermediär risk, vilket utgör majoriteten av alla nydiagnostiserade fall. Dessa studier har genomförts vid sjukhus i Sverige, Spanien, Tyskland, Taiwan, Kina och USA. Totalt har cirka 2500 patienter deltagit i kliniska studier med Prostatype hittills. För närvarande är företaget involverat i flera studier i Sverige, Spanien och USA.

USA är världens största marknad för prognostiska biomarkörer vid prostatacancer. Årligen diagnostiseras cirka 300 000 patienter i USA, vilket gör att den adresserbara årliga marknaden bara i USA uppskattas vara cirka 6 miljarder SEK. I Sverige diagnostiseras årligen cirka 12 000 patienter med prostatacancer.

Vår historia

Prostatype Genomics bygger på forskning utförd vid Karolinska Institutet i Stockholm. 2007 grundades Prostatype Genomics för att vidareutveckla metoden och skapa en produkt med tillhörande mjukvara som med hjälp av en RNA-baserad genpanel kan jämföra dina gener mot en omfattande patientdatabas bestående av patienter med konstaterad prostatacancer. Över 15 års forskning och utveckling har resulterat i utvecklandet av en ny typ av genanalys.

Resultatet är Prostatype. Testet ger säkrare prognostisering av din cancer, ökar förståelsen för din riskprofil och skapar bättre möjligheter för att du ska få korrekt vård.

Prostatype bygger på ett genuttryckstest som mäter uttrycket av tre noggrant utvalda embryonala stamcellsgener i biopsier från prostatacancer. Genom att kombinera dessa genetiska data med kliniska parametrar som PSA, Gleasonsumman och tumörstadium kan Prostatype förutsäga den totala överlevnaden vid prostatacancer. Detta möjliggör en mer exakt selektion av patienter som kan dra nytta av radikal behandling, såsom operation eller strålning, och patienter som inte behöver genomgå sådana ingrepp och kan då bibehålla sin livskvalitet.

Vi är stolta över att ha utvecklat en produkt som kan hjälpa till att undvika överbehandling och ge patienter en mer individanpassad och skräddarsydd behandling. Vårt mål är att förbättra prognoserna för patienter med prostatacancer och bidra till att öka livskvaliteten för dem som drabbas av denna sjukdom. Vi fortsätter att bedriva forskning och utveckling för att förbättra och utvidga användningen av Prostatype Gentest och göra det tillgängligt för så många patienter som möjligt.

Vår vision och mission

Vår vision är att läkare och patienter, som ställs inför diagnosen prostatacancer, ska ha fullt förtroende för sina behandlingsbeslut.

Prostatype Genomics uppdrag är att göra skillnad i prostatacancerpatienters liv genom att upptäcka och kommersialisera gentester för att vägleda behandlingsbeslut. Vi kan därigenom öka livskvaliteten och sinnesfriden för patienterna och samtidigt minska kostnaderna för sjukvården. Prostatype Genomics kommer att uppnå detta genom att göra Prostatype till det globala förstahandsvalet av testsystem för patienter med nydiagnostiserad prostatacancer eller för de som står på aktiv monitorering.

Några av våra samarbetspartners

Vi samarbetar med ledande kliniker på flera platser i Sverige. Här hittar du ett urval av våra samarbetspartners.

Vill du veta mer om Prostatype?

Här hittar du information om hur du kontaktar oss i olika ärenden och bokar rådgivning om du vill veta mer om Prostatype gentest och P-score.

073-098 52 76 anna.stenborn@prostatypegenomics.com