Första tecken på prostatacancer

Det är inte alltid lätt att identifiera de första tecknen på prostatacancer. Vanligtvis diagnostiseras prostatacancer från 50-års ålder och uppåt. I vissa fall, särskilt vid ärftlighet, kan sjukdomen uppträda vid en tidigare ålder.

Risken för diagnos ökar dock med stigande ålder. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige, och varje år diagnostiseras cirka 12 000 män med sjukdomen.

Vad bör man vara uppmärksam på när det gäller de första tecknen på prostatacancer?

Många män upplever inga symtom i det tidiga skedet av prostatacancer, vilket kan göra det svårt att upptäcka sjukdomen. De första tecknen på prostatacancer kan inkludera några av följande symtom:

Om cancern är aggressiv kan tumören i prostatan ha spridit sig till andra delar av kroppen, som till exempel skelettet. Smärta och obehag i rygg och höft kan vara symtom som upplevs då. Trötthet och viktminskning kan också förekomma. Om du är orolig bör du kontakta din läkare, som kan hjälpa dig att avgöra om du behöver remitteras till en urolog.

Lågrisk-, mellanrisk- eller högriskcancer

Om du blir remitterad till en urolog och får en prostatacancerdiagnos är det viktigt att få en förståelse för din specifika prognos. Prostatacancer är en heterogen sjukdom som utvecklas olika hos olika individer.

För att kunna bestämma den bästa behandlingen för dig kan Prostatype vara ett utmärkt test som komplement till den information som din urolog har samlat in. Eftersom cancer, oavsett form, är en genetisk sjukdom, kan ett genetiskt test som Prostatype ge värdefull information inför beslutet om behandling.

Få ett säkrare svar innan du påbörjar din behandling av prostatacancer.

Har man prostatacancer i släkten, dvs pappa, bror eller farbror så rekommenderas man att ta kolla upp sitt PSA vid ca 45 årsålder.

Annars är det vettigt att ta ett PSA-prov vid 60-årsåldern och få ett riktmärke hur man ligger till. Har man haft några som helst känningar av de symtom som kan indikera på någon slags förändring av prostatan så bör man absolut uppsöka läkare och få hälsan kontrollerad.

Vilka tecken på prostatacancer bör man vara vaksam på?

Det är såklart omtumlande om man skulle drabbas av prostatacancer, desto tidigare man upptäcker sjukdomen ju bättre är oftast prognosen. Tänk på att vara ”vaken” på om det är något som känns avvikande och som stämmer in på de tecken på prostatacancer som vi tidigare har nämnt här.

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.

Läs mer om prostatacancer på Cancerfondens hemsida.