Är Prostatype rätt för mig?

Alla patienter som diagnostiserats med lokaliserad prostatacancer är en kandidat för Prostatype.

Antingen har du en nyupptäckt prostatacancer och skall just fatta, det ofta svåra beslutet, om du skall välja att behandla din cancer eller följa den. Du kan också vara en av de cirka 125 000 patienter som redan följer din cancer med regelbundna kontroller via så kallad aktiv monitorering.

  • Förhöjt PSA?
  • Biopsier med Gleasonsumma 6 eller 7?
  • Tumörstadie 2 eller mindre?

Om ovan stämmer in på dig tillhör du sannolikt en av de vanligaste grupperna med låg- eller mellanriskprofil. Här kan Prostatype bidra med viktig information kring hur aggressiv just din cancer är.

Varför ska jag beställa Prostatype gentest?

Du och din urolog ska tillsammans fatta beslut om vilken behandling du ska få. Med dagens standardmetoder är det däremot svårt att avgöra hur aggressiv en prostatacancer är, varför överbehandling med stor risk för biverkningar är ett välkänt problem.

När man tar vävnadsprover ifrån din prostata missar man ibland den aggressiva delen av cancern och då kan även en underbehandling ske i vissa fall. 

Med hjälp av Prostatype kan du och din urolog säkrare avgöra hur aggressiv cancern är. Du behöver normalt inte ta ytterligare biopsier, vi använder oss av de som du redan har tagit. Analysen av testet utförs sedan i vårt egna laboratorium i Solna. 

Genom att använda Prostatype kan ni undvika såväl underbehandling, som en onödigt aggressiv behandling, med stor risk för påfrestande biverkningar.

Ta reda på om du behöver genomgå radikal behandling av din prostatacancer.

Studier visar att många patienter med prostatacancer blir felbehandlade. Många opereras fast de egentligen inte behöver och i andra fall missas aggressiv cancer som bör behandlas.

Studier med Prostatype visar att ungefär en tredjedel av alla patienter får en ändrad riskgrupp efter att de tagit Prostatype gentest.

Du får diagnosen prostatacancer och din urolog ger dig förslag på åtgärd utifrån den testning som ingår i dagens vårdprogram.

Du beställer Prostatype gentest för att få ett mer träffsäkert resultat på just din prostatacancer.

Dina redan tagna biopsier skickas på analys.

Du får tillsammans med urolog ett resultat på gentestet och ni kan nu, med en ökad träffsäkerhet, avgöra om just din prostatacancer bör behandlas eller om det räcker med att följa din cancer med så kallad aktiv monitorering.

Ta reda på om du behöver genomgå radikal behandling av din prostatacancer.

Läs våra artiklar

Vill du veta mer om Prostatype?

Här hittar du information om hur du kontaktar oss i olika ärenden och bokar rådgivning om du vill veta mer om Prostatype gentest och P-score.

073-098 52 76 anna.stenborn@prostatypegenomics.com