Prostatacancer är en genetisk sjukdom

När det kommer till prostatacancer är det ofta svårt att avgöra om en patient med låg eller intermediär risk behöver genomgå en radikal behandling eller om det räcker med att följa upp med regelbundna PSA-tester. Det är här Prostatype kommer in i bilden.

Genom att ta hänsyn till den genetiska dimensionen av prostatacancer kan du som läkare ge dina patienter ett mer objektivt och träffsäkert medicinskt utlåtande.

Prostatype erbjuder en unik genanalys som ger dig och din patient ett tydligare och mer tillförlitligt svar på hur aggressiv prostatacancern är. Genom att få tillgång till kompletterande information blir det lättare att fatta beslut om lämplig behandling.

Prostatype är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet och framtaget för att ge säkrare mått på hur aggressiv en prostatacancer är. Testet förbättrar möjligheten att prognostisera överlevnad och ger ett mer tillförlitligt svar på om behandling behövs eller inte.

Testet analyserar genernas uttryck i cancerstamceller från prostatavävnad. Tillsammans med Gleasonsumman, PSA-värde och tumörstadie räknar Prostatype sedan ut en P-score, som ger ett säkrare mått på hur aggressiv prostatacancern är.

Läs våra studier.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, och det är viktigt att undvika överbehandling och de potentiella livslånga bieffekterna som kan följa med operation och strålning som inte är nödvändiga. Med hjälp av Prostatype kan du ge dina patienter ett objektivt och säkrare utlåtande där deras individuella genetik blir en viktig faktor i beslutsunderlaget. Det ger dig som läkare bättre kontroll över patientens diagnos och blir en viktig pusselbit inför det avgörande beslutet om behandling.

Genom att använda Prostatype kan du ge dina patienter en mer träffsäker och individualiserad vård. Det ger dig och din patient en större trygghet och ökar möjligheterna till en framgångsrik behandling av prostatacancer.

Läs mer om bakgrunden till Prostatype gentest, om utvecklingen av testet och vad studier om testet har visat för resultat.

Så beställer du Prostatype

På grund av känslig patientdata behöver ifyllda blanketter skickas med post till Prostatype Genomics.

Prostatype Genomics AB
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna

Läs mer om att beställa Prostatype här: prostatype.se/prostatype-gentest

Testsystemet Prostatype levereras i kit-format (anpassat till qPCR platform LightCycler480 I and II) och testet kan genomföras i de flesta laboratorier. Testet kan också genomföras på Prostatype Genomics IVO-certifierade laboratorium i Stockholm. Prostatype är CE-märkt. All tillverkning av Prostatype sker enligt GMP-standard. Prostatype Genomics är ISO-certifierat enligt ISO 13485-standarden.

Prostatype har validerats kliniskt och i flera studier, genomförda och pågående. Prostatype har visat sig förbättra möjligheten att förutsäga överlevnad och bäst val av behandlingsmetod för den individuella patienten genom analys av patientens gener vilka jämförs med data från liknande patientfall i Prostatype Genomics databas CPMA.

Vill du veta mer om Prostatype?

Här hittar du information om hur du kontaktar oss i olika ärenden och bokar rådgivning om du vill veta mer om Prostatype gentest och P-score.

070-510 84 10
albin.bremer@prostatypegenomics.com