Kommer han att dö av sin prostatacancer?

De flesta dör inte av sin prostatacancer, men den genetiska profilen innehåller viktig information om sjukdomens aggressivitet.

Prostatacancer är en genetisk sjukdom, precis som alla andra former av cancer, vilket gör det viktigt att ta hänsyn till denna information innan ni fattar beslut om behandling. Radikala behandlingar, såsom operation eller strålning, kan tyvärr leda till livslånga biverkningar som impotens och inkontinens, vilket påverkar patientens livskvalitet negativt.

Genom att använda Prostatype gentest kan ni få en mer exakt prognos och fatta ett mer säkert beslut om behandlingsform.

Var femte man blir drabbad

I Sverige diagnostiseras cirka 12 000 män med prostatacancer varje år, vilket gör det till den vanligaste cancerdiagnosen i landet. Ungefär var femte man får diagnosen någon gång under sin livstid, men de flesta avlider inte av sjukdomen.

Kliniska studier både i Sverige och internationellt har visat att endast en liten andel (några procent) av patienter med låg- eller mellanrisk prostatacancer faktiskt avlider av sjukdomen.

Prostatacancer utvecklas vanligtvis mycket långsamt, vilket innebär att de flesta avlider av andra orsaker. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vissa patienter kan ha en genetisk profil som kräver behandling.

Genom att använda Prostatype kan ni få svar på detta.

Studier visar att många patienter med prostatacancer får felaktig behandling. Många opereras även om det egentligen inte är nödvändigt, medan andra fall av aggressiv cancer missas och inte behandlas i tid.

Studier genomförda vid framstående sjukhus i Sverige, Tyskland, Spanien och USA visar att cirka 35% av patienterna som genomgår Prostatype gentest hamnar i en annan riskgrupp efter testet. Det är fler patienter som med Prostatype får en lägre riskgrupp än omvänt, vilket innebär att många patienter skulle kunna undvika operation eller strålbehandling och de biverkningar som följer med dessa behandlingsalternativ.

Prostatype ger patienten och hans anhöriga en mer tillförlitlig prognos för cancern, ökar förståelsen för riskprofilen och skapar bättre möjligheter att få rätt vård. Detta gör det möjligt att undvika onödiga ingrepp och istället fokusera på de patienter som verkligen behöver behandling.

Din anhörig har fått diagnosen prostatacancer.

Ni beställer Prostatype gentest för att få ett mer träffsäkert resultat samt för att kunna öka erat beslutsunderlag kring nästa viktiga steg.

Redan tagna biopsier ifrån prostatan skickas på analys.

Ni får tillsammans med er urolog ett resultat på gentestet och kan nu med större träffsäkerhet avgöra om cancern behöver behandlas eller om det räcker med att följa cancern med så kallad aktiv monitorering.

Ta reda på om han behöver genomgå radikal behandling av sin prostatacancer.

Vill du veta mer om Prostatype?

Här hittar du information om hur du kontaktar oss i olika ärenden och bokar rådgivning om du vill veta mer om Prostatype gentest och P-score.

073-098 52 76 anna.stenborn@prostatypegenomics.com