Gör beslutet lättare med Prostatype gentest

Varje år diagnostiseras ca 12 000 män med prostatacancer i Sverige, vilket gör det till landets vanligaste cancerdiagnos. Idag får var sjunde man diagnosen, men de flesta dör inte av sjukdomen utan av andra orsaker.

Idag är det ibland svårt att avgöra om man bör behandlas eller om det räcker med att följa din cancer (aktiv monitorering). Men visste du att dina egna cancercellers gener har stor betydelse för din prognos och att detta bör påverka valet av behandling?

Läs mer om oss

Prostatype Genomics bygger på forskning utförd vid Karolinska Institutet i Stockholm. 2007 grundades Prostatype Genomics för att vidareutveckla metoden och skapa en produkt med tillhörande mjukvara som med hjälp av en RNA-baserad genpanel kan jämföra dina gener mot en omfattande patientdatabas bestående av patienter med konstaterad prostatacancer. Över 15 års forskning och utveckling har resulterat i utvecklandet av en ny typ av genanalys.

Resultatet är Prostatype. Testet ger säkrare prognostisering av din cancer, ökar förståelsen för din riskprofil och skapar bättre möjligheter för att du ska få korrekt vård.

Prostatype Genomics

Prostatype Genomics AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av det prognostiska gentestet Prostatype. Prostatype är ett genetiskt test som ger en omfattande bedömning av prostatacancerns aggressivitet.